Spunting

Spunting

I dag, 5.april 2017, starta Øystein Selheim boring av spunterøyr i front av kai for å stabilisera massar. Røyra vert bora ned minimum 1m i fjell, skal fyllast med zinkbolt eller liknande masse og får ei trykkplate i stål på enden/topp på 30mm. Når dette er utført skal ein byggja vidare på desse røyra. Kvart røyr toler eit trykk på 145 tonn ved koresjon på 2mm.