Tinging av båtplass

Tinging av båtplass

Bruk skjemaet under for å tinge båtplass i småbåthamna i Granvin. Tildelt båtplass inneber også innmelding som medlem i Granvin Båtlag. Dersom du kun ynskjer å melde deg inn som medlem utan båtplass, gå til eige skjema for dette.

Båtplass inkluderar:

 • Eigen båtplass i småbåthamna i Granvin.
 • Medlemskap i Granvin Båtlag.
 • Bruk av båtopptrekk.
 • Kollektivt medlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund. Dette inneber fleire gunstige medlemsfordelar som du kan lese meir om på KNBF sine eigne nettsider.

Pris pr. båtplass, samt andre årlige kostnader pr. medlem / båtplass:

FB-15cm bredde, Fortøyning bom
FB-30cm bredde, Fortøyning bom
GU-60cm bredde, Gangbar utriggar
Bredde bås

Utriggartype

Lengd utriggar Pris inkl. MVA Maks. båtlengd

2,5m

FB-15

GU-60

6m

     76 250,00

7,2m

3,0m

FB-15

GU-60

6m      91 500,00 7,2m
3,5m FB-15 GU-60 8m      106 750,00 9,6m
4,0m FB-15 GU-60 8m      122 000,00 9,6m
4,0m FB-30 GU-60 10m      132 000,00 12m
4,5m FB-30 GU-60 10m      137 250,00 12m
4,5m GU-60 GU-60 10m      146 625,00 12m
5,0m GU-60 GU-60 12m      264 250,00 14,4m
Båtlengden vert bom/utriggerlengde +20%
Båtplassen kan justerast i 10cm bredde opp eller ned.
Utriggarlengde utanom oppsett vert prisa på fårespørsel
 • Årlig medlemsavgift er for 2020: kr 1 000,-.
 • Årlig hamneavgift er kr 500,-/meter
 • Prisar og medlemsavgift vedteke på årsmøte 06.03.20

Praktisk informasjon om båtplass:

Sjå på denne linken for båtplass beregning:

http://www.sonhavn.no/wp-content/uploads/2016/02/Anbefaling_til_Batplassberegning.pdf

Tingingsskjema

  Kontaktinformasjon om deg:

  Informasjon om deg som kan nyttast til fordeling av medlemsbasert dugnadsarbeid:  Informasjon om båt:
  Ynskt storleik på båtplass, rekna frå senter – senter på utriggarar:

  Kryss av her for å bekrefte at korrekt informasjon er fylt ut. Ved å krysse her godtar du også gjeldande vedtekter og prisar.