Månad: februar 2017

Status frå byggjeplass

Status frå byggjeplass

På fredag var det to gravemaskiner i drift, då ein arbeidde med å få muren ferdig opp til Hamrevegen. På laurdag vart det murt ved parkeringsplassen.

Kjekt å sjå at det stadig går på fram!

Årsmøte

Årsmøte

Minner om årsmøte fredag 17. februar kl. 19.00 på Jaunsen.

Arbeidet i hamna går som forventa, og bryggeanlegget er planlagt levert og montert til sommarferien.

For at bryggjeleverandøren skal få levert anlegget før sommarferien må me underteikna kontrakten  i nær framtid.

For dei som enno ikkje har bestilt båtplass hastar det dersom ein ynskjer å ha båt i hamna i sommar.

Faktura for bestilt båtplass blir sendt ut straks etter årsmøtet.

Styret har bestemt at ein kan kjøpa ned til heile 10 cm (t.d. 3,6 m i staden for 4,0 m  som neste mål, dersom ein berre treng 3,6 m.)

Faktura for årsavgift blir sendt ut etter at årsmøte har fastsett summen.

For eventuelle spørsmål/bestilling av båtplass; kontakt underteikna.

MVH

Arne M. Kjerland

Leiar

TLF 90655352

Statusoppdatering 11. februar

Statusoppdatering 11. februar

Den faste gjengen er på plass og køyrer stein frå Såkvitne. Ein er no i godt gjenge med muring av mur lang parkeringsplass og oversida av veg ned til hamna. Det er gjort grunnboring for å finna lengda ned til fast fjell der kaifronten kjem. Røyr er bestilt frå Finland og vert bort ned i fjellet når dei kjem.