Månad: mai 2017

Statusrapport

Statusrapport

24. mai fekk ein utført mykje med kaifronten. Nesten ferdig med armeringa av sjølve dragaren i front.
Tar ei økt på fredag og prøver å få forskalinga på plass i løpet av helga. Satsar på støyping i neste veke.

30. april

30. april

Søndag 30. april vart det montert kumme for trekkerøyr. Ved røyra til venstre for kum, skal det monterast kumme for overvatn med rist på.