Månad: desember 2016

Framdrift med hamna

Framdrift med hamna

I dag, 9. desember, er 2 lastebilar, 1 traktor med hengar + gravemaskin i gang med å transportera vekk storstein som vert køyrt opp til NVE i Hyrpo.
Andre massar vert køyrt til Seim/Spildo for knusing. Som de ser av nye foto er muren frå Hamrevegn og ned til hamna ferdig.

No skal det klargjerast for stikkrenne og muring i bakkant parkeringsplass og vegen ned til hamna. All muring vert utført med naturstein frå Granvin. Arbeidet med kaifront går etter planen.

No byrjar det å ta form!