Månad: mars 2017

Fiskelukke

Fiskelukke

De kan sjå fram til å få båten i hamna; her er gårsdagens fangst! Det var sei, torsk, flyndre, hyse, hysing, pigghå og lyr. – Med andre ord litt av kvart, og mykje god mat! Dei største seiane vog 7-8 kg.


Dette var spanande for Vilde òg!