Dugnad 8. april

Dugnad 8. april

I går, 8.april, vart det utført eit godt arbeid i hamna. Øystein Selheim har bora siste røyret av totalt 8, lengdene på røyra vart frå 6 m til 24 m og frå 1-2 m ned i fjell. No er røyra gyst og plate på toppen er montert. Skal no få prosjektert betongplate og laga armeringsteikning, då er det å setja i gang med forskaling og armering. Granvin Båtlag må få takka alle som stilte opp på dugnad denne dagen. Utan slik innsats får me ikkje da til. Detta e me flinke til i Granvin. Dugnadsfest vert da!!
Ser fram til å få ta anlegget i bruk til sommaren då anlegget i sjø skal monterast før 1.juli 2017.