Sjøsettingsrampe

Sjøsettingsrampe

Hei ja no er sjøsettingsrampen ferdig støypt og er klar til bruk frå fredag 6. juli 18.

Hans Jakob

Hei ja det går på fram!!

Hei ja det går på fram!!

Bra jobba!! No er det trykkvatn ut på bryggene og store deler av sjøsettingsrampen er støypt.

Neste økt vert å få heist ned dei prefabrikert betongelementa som skal monterast ute i sjø og støypast fast med plata som no er støypt ned til sjøkanten.

Strandryddedag

Strandryddedag

Hei ja strandryddedagen var vellukka!!

Ein båt starta i Hamrehagen og gjekk inn fjorden mot Eide og ein båt gjekk frå Haukanes og inn fjorden.

Begge båtane hadde last opp til ripa. Mykje plast, dekk, isopor og skytestreng/lunte dette var det mykje av.

 

STRANDRYDDEDAGEN

STRANDRYDDEDAGEN

Hei den store strandryddedagen er i morgon laurdag 5. mai kl.10:00.

Møt opp i båthamna!!

Då prøver me å få til å rydda strendene i Granvinsfjorden for plast.

Bruk av Granvin Båtlag sitt anlegg

Bruk av Granvin Båtlag sitt anlegg

 Orientering angåande sjøsetjing og bruk av Granvin Småbåthamn.

 

Medlemer i båtlaget kan nytta båtopptrekket gratis. Ikkje medlemmer betalar Kr. 50,- pr. gong.

Båtlaget leiger ut ledige båtplassar. Pris Kr. 100,- pr. døgn inklusiv tilgang til straum og vatn.

Det er ikkje høve til å langtidsparkera hengjar i hamna.

Utsida av bryggje A kan nyttast som gjestehamn mot betaling Kr. 50,- pr. døgn inklusiv straum.

Betal med Vipps til: 508658