Sjå her!
Dugnad 27. april 2019

Dugnad 27. april 2019

Det var godt oppmøte på dugnad, 19 personar med god dugnadsånd, full fart og det vart utført utreleg mykje godt arbeid og brygga vart som godt ferdig. No må folk nytta seg av det anlegget som ligg her!!

Prefabrikering av bukker til trapp/benker
Fortøyningsrekke er snart ferdigmontert med kryssholt.
Montert ny og kortare landgang ned til brygge. Full fart med
montering av rullestolrampe
Trapp og benker er på veg
Alle folk i arbeid!!
Universal utforming er på gang.
Sjå her!
Trebrygga tek form 16.04.19

Trebrygga tek form 16.04.19

Hadde dugnad 6. og 13. april 2019. var 6-7 personar første helga og ca. 15 den andre. Treng nokre dagar til for å få fullført dette prosjektet.

Bjelkalaget vert montert og kontrollert
Oppretting av stolpar og montering av bjelkalag
Forflytting av flytebrygge
Brygga tek form og stigar er montert.
FLOTT???
Ny støyp ved båtslipp

Ny støyp ved båtslipp

I dag vart første del av betongvegg mot parkeringsplassen støypt.

Denne skal kunna nyttast til å gå på ved sjøsetting eller når ein tar opp båt.

Bra jobba!!

Hans Jakob