Månad: september 2019

Hausten er her!!

Hausten er her!!

Ver gild og sjekk fortøyningar før hauststormane set inn. Gi beskjed til hamnesjef viss de ser noko unormalt med anlegget.