Dagens dugnad

Dagens dugnad

I dag har me lagt ned trekkerøyr til installasjonane til nabohus der det skal installerast ny kollektorsløyfe. Det skal også monterast ein trekke/koplingskum oppe med muren i hamna. Har òg fått med oss røyr for bekk ut i sjø. Det er no snart klart til å få støypt dragar og plate for L-element i front på kai. Trur dette arbeidet startar neste helg (5-7 mai).

Kjem tilbake med ny informasjon.

Helsing
Hans Jakob