Statusoppdatering 11. februar

Statusoppdatering 11. februar

Den faste gjengen er på plass og køyrer stein frå Såkvitne. Ein er no i godt gjenge med muring av mur lang parkeringsplass og oversida av veg ned til hamna. Det er gjort grunnboring for å finna lengda ned til fast fjell der kaifronten kjem. Røyr er bestilt frå Finland og vert bort ned i fjellet når dei kjem.