Ny støyp ved båtslipp

Ny støyp ved båtslipp

I dag vart første del av betongvegg mot parkeringsplassen støypt.

Denne skal kunna nyttast til å gå på ved sjøsetting eller når ein tar opp båt.

Bra jobba!!

Hans Jakob

Sjekk fortøying!!

Sjekk fortøying!!

Hei sjekk fortøyinga på båten, hausten er her!!

Var i kveld og såg etter båten for å sjekka fortøinga, då eg oppdaga dette:

Inne i auga til rykkdempar var det stor slitasje på tauet. Dette var ikkje lett å få auga på.

Denne fortøyinga har vert i bruk sidan slutten på april.

Sjølve rykkdemparen er og på veg til å ryka då det er stor slitasje på gummi inne i auga på demparen. Men dette er ikkje so kritisk.

Bilde av rykkdempar har fått nytt tau. Men på bilde av tau er ca. 20% av styrken igjen.

 

Hans Jakob

Sjøsettingsrampe

Sjøsettingsrampe

Hei ja no er sjøsettingsrampen ferdig støypt og er klar til bruk frå fredag 6. juli 18.

Hans Jakob

Hei ja det går på fram!!

Hei ja det går på fram!!

Bra jobba!! No er det trykkvatn ut på bryggene og store deler av sjøsettingsrampen er støypt.

Neste økt vert å få heist ned dei prefabrikert betongelementa som skal monterast ute i sjø og støypast fast med plata som no er støypt ned til sjøkanten.