Dugnad 27. april 2019

Dugnad 27. april 2019

Det var godt oppmøte på dugnad, 19 personar med god dugnadsånd, full fart og det vart utført utreleg mykje godt arbeid og brygga vart som godt ferdig. No må folk nytta seg av det anlegget som ligg her!!

Prefabrikering av bukker til trapp/benker
Fortøyningsrekke er snart ferdigmontert med kryssholt.
Montert ny og kortare landgang ned til brygge. Full fart med
montering av rullestolrampe
Trapp og benker er på veg
Alle folk i arbeid!!
Universal utforming er på gang.