Oreigningssaka

Oreigningssaka

Måndag 17. og tysdag 18. oktober vart det gjennomført oreigningssak mellom Granvin herad og grunneigarane på Røynstrand . Båtlaget sin leiar stilte som vitne i saka og orienterte om kostnadane med båthamna. Me i båtlaget beklagar at partane ikkje klarde å få til ein frivillig avtale.

For oss betyr det at dei midlane me har avsett til avbøtande tiltak i lokalmiljøet på Røynstrand, slik som for eksempel asfaltering, no går med til advokathonorar. Tidspunkt for dom i saka er ikkje avklart.

Oreigningssaka påvirkar ikkje framdrifta med båthamna.