Bruk av Granvin Båtlag sitt anlegg

Bruk av Granvin Båtlag sitt anlegg

 Orientering angåande sjøsetjing og bruk av Granvin Småbåthamn.

 

Medlemer i båtlaget kan nytta båtopptrekket gratis. Ikkje medlemmer betalar Kr. 50,- pr. gong.

Båtlaget leiger ut ledige båtplassar. Pris Kr. 100,- pr. døgn inklusiv tilgang til straum og vatn.

Det er ikkje høve til å langtidsparkera hengjar i hamna.

Utsida av bryggje A kan nyttast som gjestehamn mot betaling Kr. 50,- pr. døgn inklusiv straum.

Betal med Vipps til: 508658