Oppstart med sjøsettingsrampe og slipp 6. februar 18

Oppstart med sjøsettingsrampe og slipp 6. februar 18

Helge Hauger i arbeid.