Om oss

Om oss

Styre

Leiar: Arne M. Kjerland
Nestleiar: Hans Jakob Mæland
Kasserar: Kåre Lie
Styremedlem: Kjell Lægreid
Styremedlem: Egil Ørnes
Varamedlem: Johannes Fagerland
Varamedlem: Arne Mjelde

Revisor

Sjur Brekke
Robert Gullbrå

Valnemnd

Leiar: Kristian Velken Stedje
Medlem: Robert Gullbrå
Medlem: Tore Holven

Prosjektgruppe

Helge Hauger
Steinar Dahle
Anved Såkvitne
Stein Erik Hauger

Hamnesjef

Steinar Dahle