Styre

Styre

Styre   

Leiar: Arne M. Kjerland
Nestleiar: Hans Jakob Mæland
Kasserar: Kåre Lie
Styremedlem: Bjarne Gåsøy
Styremedlem: Egil Ørnes
Varamedlem: Johannes Fagerland

Revisor         

Jørg Schrey
Robert Gullbrå

Valnemnd                                                                                                             

Leiar: Kristian Velken Stedje
Medlem: Tore Holven

Prosjektgruppe                                                                                                   

Helge Hauger
Steinar Dahle
Anved Såkvitne
Stein Erik Hauger 

Arne Holven

Hamnesjef                                                                                                         

Steinar Dahle