År: 2017

Dugnad 1. september

Dugnad 1. september

  1. september hadde ein dugnad på å få kabel 4×150 mm2 AL i eit 75 mm røyr som er 280 m langt. Det vart brukt ca. 8 liter grønsåpe i tillegg til 3 liter med silikon. Dette gjekk utrulig greitt og utan problem, tross fleire som var skeptiske 🙂 No må me venta til Hardanger Energi har gjort sin del av jobben før me får straum i hamna.

Fredag 16. juni

Fredag 16. juni

Full fart med 2 gravemaskiner i arbeid + bakkemannskap. Det har vorte utført mykje godt arbeid fram til og med fredag, men helga er enno ikkje over!

Det vart køyrt vekk steinmassar, ikkje minder enn 31 lastebillass + 4 traktorlass til tomta til Svein Helge Pedersen sitt bygg. Dette vert i overkant av 300km3 stein. I tillegg vart det køyrt mykje til Seim.

Røyret til infrastruktur og overvatn lagt ned. Mur i austre ende av L-element vart ferdig. Veg fram til Pedersen sitt naust er klar. Fundament til lys er montert, her er det plan å få samanhengande lys heile vegen fram til hamna.

Godt jobba!!!
Snart er me klar til fortøying av båt!!

God dugnadsinnsats

God dugnadsinnsats

8. juni vart siste støyp før montering av L-elementa. Mykje folk møtte opp. Takk for flott innsats på dugnadar, og spesielt ein takk til ungdomen som møter opp!
Hans Jakob

Statusrapport

Statusrapport

24. mai fekk ein utført mykje med kaifronten. Nesten ferdig med armeringa av sjølve dragaren i front.
Tar ei økt på fredag og prøver å få forskalinga på plass i løpet av helga. Satsar på støyping i neste veke.

30. april

30. april

Søndag 30. april vart det montert kumme for trekkerøyr. Ved røyra til venstre for kum, skal det monterast kumme for overvatn med rist på.

Dagens dugnad

Dagens dugnad

I dag har me lagt ned trekkerøyr til installasjonane til nabohus der det skal installerast ny kollektorsløyfe. Det skal også monterast ein trekke/koplingskum oppe med muren i hamna. Har òg fått med oss røyr for bekk ut i sjø. Det er no snart klart til å få støypt dragar og plate for L-element i front på kai. Trur dette arbeidet startar neste helg (5-7 mai).

Kjem tilbake med ny informasjon.

Helsing
Hans Jakob

Dugnad 8. april

Dugnad 8. april

I går, 8.april, vart det utført eit godt arbeid i hamna. Øystein Selheim har bora siste røyret av totalt 8, lengdene på røyra vart frå 6 m til 24 m og frå 1-2 m ned i fjell. No er røyra gyst og plate på toppen er montert. Skal no få prosjektert betongplate og laga armeringsteikning, då er det å setja i gang med forskaling og armering. Granvin Båtlag må få takka alle som stilte opp på dugnad denne dagen. Utan slik innsats får me ikkje da til. Detta e me flinke til i Granvin. Dugnadsfest vert da!!
Ser fram til å få ta anlegget i bruk til sommaren då anlegget i sjø skal monterast før 1.juli 2017.